I enlighet med GDPR vill vi på F. Edbergs Bygg AB informera dig om att vi agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd.

Vi registrerar och lagrar information i våra kund- och leverantörsregister i form av namn, e-post, adress och telefon relaterat till din befattning, i det företag du arbetar på eller representerar.

Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag. Vi samlar in uppgifterna för att säkerställa och fullfölja det avtal vi har oss emellan, samt att följa upp kundrelationen.

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du fyller i formulär på vår webbplats, gör beställningar, skickar e-post till oss eller via andra dokument du tillhandahåller oss när du gör förfrågningar om tjänster eller liknande och då du själv valt att lämna information till oss.

Har ni fler frågor är ni välkomna att höra av er.

Förteckning över F. Edbergs Bygg ABs datakällor som omfattas av GDPR.

Ansvarig: Fredrik Edberg, VD.

Datakällor som omfattas av GDPR: Kundregister, fakturering, mail, löneprogram, Excellistor och accesdatabas.

Tidsgräns: Uppgifter rensas då relevans ej längre finns eller enligt gällande lagar.

Överföring av datakällor: Ingen information sparas på andra ställen än på F. Edbergs Bygg AB:s verksamhetsplats och på fysiska backupmedier.

Säkerhet på primära lagringsenheten: lagringsenheten är lösenordskyddad.

Förstärkt säkerhet på datakällor: Datakällorna är lösenordskyddade.

Backup: Backup sparas på två separata lösenordskyddade lagringsenheter och rensas med automatik vid varje ny backup.

Läs mer om GDPR på Datainspektionens webbplats.